Emil Carlsen : <i>Summer light</i>, 1915.
Emil Carlsen : <i>Sailboat on the sea</i>, 1915.
Emil Carlsen : <i>O Ye of little faith</i>, 1913.
Emil Carlsen : <i>Sailboats</i>, ca.1912.
Emil Carlsen : <i>Early morning ocean scape with sailboat</i>, ca.1912.
Emil Carlsen : <i>Fisherman in Vejle Habour</i>, 1912.
Emil Carlsen : <i>Landscape and marine</i>, 1912.
Emil Carlsen : <i>Calm seascape</i>, 1912.
Emil Carlsen : <i>Summer clouds</i>, ca.1910.
Emil Carlsen : <i>A dory</i>, ca.1910.
Emil Carlsen : <i>The South Strand, Skagen</i>, 1909.
Emil Carlsen : <i>Danish fishing boats</i>, ca.1909.